Dansk rapport gør global status på 3D printet byggeri

Fra opførelsen af The BOD.

Partnerskabet for 3D Printet Byggeri har afsluttet deres to-årige projekt, hvis formål var at opbygge know-how og skabe grundlag for en udbredelse og kommercialisering af 3D printet byggeri i Danmark. Den afsluttende rapport konkluderer, at 3D printet byggeri var nærmest ukendt og ikke et brugt begreb i Danmark, da partnerskabet begyndte sit arbejde, men at meget har ændret sig gennem de sidste to år, og at The BOD, som er opført i fuld overensstemmelse med de danske og europæiske standarder indenfor byggeri, er et godt eksempel herpå.

Men rapporten har meget mere at byde på, end hvad der er sket i Danmark. Den er en minutiøs gennemgang af de kendte 3D-printede bygninger, der findes rundt omkring i verden. Langt de fleste er blevet besøgt i projektforløbet, og man har derfor et ret godt kendskab til både, hvad der rent faktisk er blevet skabt via 3D print, men også til en lang række af de udfordringer og komplikationer der har været forbundet med de enkelte projekter.

En branche der har meget at lære
Selvom 3D print har været anvendt i forskellige industrier i op mod 30 år, så er det først inden for de sidste 4-5 år, at der foretaget egentlige byggeprojekter i 3D. Og selv om rapporten taler om 3D printede huse, så gør den også tydeligt opmærksom på, at 3D print i byggeri næsten stort set kun omfatter lodrette elementer (som vægge) og ikke dæk og tag, der kan produceres meget mere effektivt med traditionelle metoder, ligesom 3D heller ikke omfatter færdiggørelsen med VVS, el, vinduer, beklædning m.m.

Et etagekompleks opført af det kinesiske firma Winsun.

Langt de fleste 3D printede bygninger er i sagens natur udviklingsprojekter. Undtagelsen er det kinesiske firma Winsun, der allerede har produceret en del byggerier. Den måde Winsun anvender 3D print teknologien på, er dog lidt speciel, da de reelt har etableret er en betonelement fabrik baseret på 3D print teknologi i stedet for traditionel teknologi. 3D print teknologien anvendes til at 3D printe elementer, som på traditionel vis monteres på selve byggepladsen. Det er også være at bemærke, at Winsuns løsninger ikke ville kunne godkendes i Europa, hverken med hensyn til. energi, styrke eller kvalitet.

Er stort markedspotentiale – hvis der satses nu!
Selvom både lærings- og skaleringseffekten endnu kun er i sin vorden fastslår rapporten, at der er et tydeligt tegn på, at potentialet i teknologien eksisterer og forventes omsat til forbedret konkurrenceevne i de kommende år. Interessen for at blive involveret i 3D printet byggeri kommer fra både de udførende entreprenører, og fra teknologi/udstyrs leverandører samt udførende entreprenører og giver sig udslag i både interne udviklingsprojekter og investeringer med fokus på 3D printet byggeri.

3D print indenfor byggeri forudsiges at kunne opnå et betragteligt marked, især indenfor bygninger med organiske former. Det er der ikke mange, der er uenige i og de store konventionelle virksomheder er også begyndt tro på det. Der er behov for mere forskning og udvikling indenfor området, og med den rigtige understøtning af udviklingen og teknologien har Danmark mulighed for at opnå en afgørende førerposition på et fremtidigt meget stort marked.

Rapporten gennemgår desuden udviklingen af en 3D printer og materialer til projektet The BOD samt selve opførelsen med alle dens genvordigheder som en væsentlig erfaring, der kan viderebringes.

Du kan downloade hele rapporten her.

Rapporten markerer afslutningen af arbejdet for Partnerskabets for 3D Printet Byggeri. Partnerskabet blev indledt den 1. januar 2016 og principielt afsluttet den 31. december 2017. Partnerskabet bestod af 3D Printhuset, NCC Danmark, Force Technology og Gips Recycling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Velbesøgte 3D-print seminarer

Protech Danmark har i denne uge afholdt seminar i Glostrup og Kolding. Formålet var at fortælle lidt om de forskellige muligheder med 3D-print – og ikke mindst informere om Protech og Stratasys-udstyret.

Publicerat av: 

BigRep indleder samarbejde med BASF

Den tyske producent af storformat 3D-printere til industrien, som sidste efterår indledte et udviklingspartnerskab med Heidelberg, har indledt endnu et nyt partnerskab. Denne gang med kemivirksomheden BASF

Publicerat av: 

DNV GL sætter standarden

I februar åbnede DNV GL deres første ”Additive Manufactoring Center of Excellence” i Singapore som en del af en strategi, der skal øge nytten af 3D print specielt inden for offshore- og energisektoren.

Publicerat av: 

3D Printhuset ændrer strategi

En meget stor del af kundeunderlaget har tidligere været private forbrugere. Nu er dette ændret, og samtidig er interessen for 3DP-teknologien også ændret.

Publicerat av: