3D-print: Hvad med ophavsretten

Anna Rzewuska og Thomas Lindqvist fra advokatfirmaet Hammarskiöld & Co. er nogle af Sveriges førende eksperter inden for ophavsret i forbindelse med 3D-print. Nedenfor gennemgås de første tilfælde af overtrædelser og konsekvenserne for rettighedshaverne..

Forholdet mellem 3D-print og ophavssret har været et offentlig diskussionstema på internationalt plan. De personer og virksomheder, der havde rettighederne advarede ofte om mareridtslignende scenarier. Fx at private mennesker med en 3D printer i hjemmet kunne producere kopier af rettighedsbeskyttede genstande til personligt brug. Og det tilmed uden at krænke loven..

Men mareridtscenariet er endnu noget overdrevet. For det første er prisniveauet på de printere, der er relevante for private hjem endnu for højt til at de har fået et gennembrud. Dernæst er brugervenligheden og CAD-softwaren på nuværende tidspunkt for vanskelig at håndtere for almindelige mennesker. Endvidere er kvaliteten af de printede elementer noget blandet. Produktion af færdige produkter – også fremstillet på industrielle maskiner – er stadig i udviklingsfasen, og er endnu ikke et kommercielt alternativ til traditionelle fremstillingsmetoder. Og 3D printere er p.t. heller ikke i kompatible med alle typer materialer. Indtil nu er det fx ikke muligt at printe produkter som stof og læder.

Det er også bemærkelsesværdigt, at fremstillingen af produkter med sammensatte materialer stadig er i sin vorden. Piratkopiering af mærkevarer er endnu ikke mulig, selv hvis der benyttes industrielle 3D-printere. Og tilgængeligheden til 3D materialer er heller ikke så god på nuværende tidspunkt. Man kan ikke lige gå i supermarkedet og købe materiale. Alt i alt, så står vi en situation lige nu, hvor vi afventer udviklingen af en teknologi – vi kan sammenligne det med et Steve Jobs-øjeblik – der på samme måde som med en iPhone får helt almindelige mennesker til at forstå, hvorfor lige netop en 3D printer er uundværlig.

Når ovenstående er sagt, vil vi dog påpege, at 3D-print alligevel allerede er kommet i konflikt med ejendomsretten. Endnu ikke så ofte i forbindelse med slutprodukter, men mere når det drejer sig om individualiserede produkter. I denne artikel fokuserer vi derfor på dette.

Siden 2011 har der været en række klager over krænkelse af ejendomsretten. Nedenfor gennemgår vi et udvalg af overtrædelser.

Når additiv fremstilling og ejendomsret konflikter
Designere verden over er begyndt at bruge 3D-print for hurtigt at tilpasse sit produktdesign til tidens trend. Dette er især tydeligt på digitale markedspladser. Her vrimler det med modeller, der må antages at være krænkende mht ophavsret.

Hidtil har de fleste med ophavsret valgt ikke at intervenere. Nogle er tilfredse med navn og kildeangivelse på 3D-print, som fx dem, der har ejendomsretten til computerspillet Archon. Det ser ud til at være omfanget af krænkelserne og produkternes markedsværdi, der gør sig gældende, når ophavsretshaverne overvejer om det skal anlægge sag.

Warhammer, Jerntronen og The Left Shark
I 2011 designede Thomas Valenty CAD-modeller til Imperial Guards figurer i Warhammer-spillet. Valenty lagde CAD-filerne op på den digitale platform Thingiverse, hvorefter filerne blev bredt tilgængelige for gratis download og 3D-print. Games Workshop sendte Thingiverse – som en service provider – en advarsel (eng DMCA Takedown.), baseret på ophavsretsloven USA, ophavsretsloven Digital Millennium (DMCA regler). Games Workshop hævdede, at CAD-modeller krænkede ophavsretten til Warhammer-brandet, da Games Workshop ejer rettighederne. For at undgå yderligere påtale fjernede Thingiverse CAD-filer fra deres hjemmeside.

Samme år skabte Todd Blatt en CAD-model af terningerne fra filmen Super 8. Blatt havde til hensigt at sælge 3D-print af CAD-modellen via Shapeways-markedspladsen. Blot et par timer senere modtog både Blatt og Shapeways en advarsel for krænkelse af ophavsrettighederne fra Paramount Pictures. Denne advarlsel var også baseret på DMCA-reglerne. Shapeways valgte også at fjerne terningerne fra deres side.

I februar 2013 sendte HBO en advarsel til designeren Fernando Sosa. Det skete fordi Sosa havde konstrueret en CAD-model af jerntronen fra tv-serien Games of Thrones, som HBO ejer rettighederne til. Sosa lagde CAD-modellen til salg på sin egen portal PROTO.com. HBO anmodede Sosa om at ophøre med at fremstille, sælge og markedsføre jerntronen. Sosa indsendte så en licensansøgning til HBO med den begrundelse, at han havde brugt flere måneder på arbejder. Men HBO meddelte, at de allerede havde givet licens til anden side. Sosa blev tvunget til t ophøre med produktionen og måtte betale erstatning til de 12 kunder, der havde bestilt et print af modellen.

Sosa blev dog ikke totalt afskrækket. I februar 2015 konstruerede han en meget omtalt CAD-model efter at have set Katy Perrys optræden på Super Bowl. CAD-modellen viser en blå haj, inspireret af en temmelig klodset danser i et hajkostume. Danseren/hajen dansker på Perrys venstre side, og den stjal totalt billedet fra Perry. Den blev døbt Left Shark og blev et viralt hit i USA. Sosa lagde sit nyt design til salg på Shapeways.

Der gik ikke lang tid, før Sosa og Shapeways modtog en advarsel fra Perrys agent fra Greenberg Traurig. Perry hævdede, blandt andet at have ophavsret til hajkostumet og senere også til konstruktionstegningerne at hajkostumet. Sosa blev bedt om at stoppe produktion, salg, markedsføring og distribution af hajfiguren. Shapeways fulgte DMCA reglerne og fjernede haj-modellen fra portalen. Sosa havde denne gang hyret en advokat, professor Christopher Sprigman fra NYU School of Law. Han kommenterede, at Katy Perrys påstande var fuldstændig grundløse. Advokaten bemærkede endvidere, at kostumerne ikke opfylder betingelserne for ophavsretlig beskyttelse i henhold til amerikansk lov om ophavsret.

Da Sosa i forbindelse med designet af CAD-modellen ikke havde taget udgangspunkt i Perrys konstruktionstegninger, blev konklusionen, at der ikke kunne være tale om krænkelse af ophavsretten. Perry tilbød derefter Sosa at han kunne få licens på The Left Shark, men han afslog. Og den 18. februar 2015 kunne Shapeways informere deres brugere om, at Sosas hajmodell igen var til salg. Efter sigende kampen om ophavsrettighederne til The Left Shark endnu ikke afsluttet.

Kampen om Penrose Triangle
I februar 2011, skete der, så vidt vi ved, den første overtrædelse af ophavsrettighederne på grund af 3D-print i Sverige.

Den svenske kunstner Oscar Reutersvärds, kendt som skaberen af umulige objekter, byggede i 1934 Penrose trekanten, også kaldet for Reutersvärds trekant eller Penrose trekant. Penrose trekant er en optisk illusion; en illusion, der giver en forudindtaget fortolkning af den objektive virkelighed.

77 år senere skabte den hollandske designer Ulrich Schwanitz, en CAD-tegning, der forestiller Reutersvärds dimensionelt umulige trekant. Schwanitz uploadede modellen, ikke CAD-filen, på Shapeways og understregede, at hans arbejde var en storslået præstation.

Kort tid efter tog designer Artur Tchoukanov udfordringen op og designede en brugerdefineret CAD-tegning, der forestiller Penrose trekanten. Tchoukanov lagde CAD-filen og ikke kun modellen op på Thingiverse. Det brød Schwanitz sig ikke om. Thingiverse fik en advarsel for krænkelse af ophavsrettigheder, hvori Schwanitz hævdede, at Tchoukanovs CAD-fil overtrådte ophavsretten til den umulige tredimensionelle trekant. I sin egenskab af tjenesteyder fulgte Thingiverse igen DMCA-reglerne og fjernede CAD-filen. Efter stormfulde protester fra internetbrugere, trak Schwanitz sin anklage tilbage.

Det første interessante spørgsmål, er, om Schwanitz’ model kvalificerre sig til at kunne opnå beskyttelse efter ophavsretsloven. Schwanitz har skabt både en CAD-model, en model og et fysisk objekt, et 3D-print. Afhængig af CAD-modellens design, det vil sige er den mere end en teknisk konstruktion, men også har et specielt særpræg, kan CAD-modellen opnå ophavsretlig beskyttelse som litterære værker af beskrivende art, en såkaldt “flad” ophavsretsbeskyttelse i overensstemmelse med lovgivningen af ophavsretten til litterære og kunstneriske værker.

En sådan beskyttelse til en CAD-model betyder ikke automatisk, at der er copyright på de fysiske produkter, der kan produceres på basis af CAD-modellen, 3D-print. Men hvis det viser sig, at 3D-printet i sig selv er et kunstværk, såsom en skulptur, er den beskyttet af loven om ophavsret. Det samme gælder, hvis CAD-modellen i stedet bør betragtes som et billedkunstværk, så overføres beskyttelsen automatisk til 3D-print.

Det centrale spørgsmål i denne sag er, om Schwanitz har taget udgangspunkt i Reutersvärds todimensional tegning af den umulige Penrose trekant, da han skabte sin tredimensionelle model. Det kan diskuteres, om en optisk illusion, en fusion af ideen og dens udtryk, kvalificerer sig til ophavsretsbeskyttelse. Selve Reutersvärds tegning skal nok være omfattet af beskytelse.

Reutersvärds døde i 2002, så det kan antages, at der er arvinger – rettighedshavere – til Reutersvärds ophavsret, som indtil 2072 har eneret til tegningen. Hvis Schwanitz har kopieret Reutersvärds tegning, skal det undersøges om hans værker har fået tilføjet noget nyt og selvstændigt. Hvis Schwanitz værker kun anses for at være en ren overføsel af Reutervärds værker har Schwanitz brug for samtykke fra indehaveren af ophavsretten.

Schwanitz har udtalt, at Tchoukanovs CAD-model krænker hans værker. Vi ved ikke, om Schwanitz hentyder til CAD-modellen eller det fysiske 3d-print, som blev solgt på Shapeways. Efter sigende har Tchoukanov aldrig set Schwanitz’ CAD-tegningHan har kun brugt billeder fra Shapeways i sit arbejde. uden betalt i sin skabelse fra det Shapeways offentliggjorte billede. Det er usikkert om Schwanitz overhovedet kan kræve ophavsrettighedsbeskyttelse ud fra dette.

Den rette indstilling skaber værdi
Som de ovenfor beskrevne tilfælde illustrerer, er en advarsel om krænkelse af ophavsrettigheder ikke altid er den bedste forretningsmæssige løsning. Det kan komme til at resultere i en afskrivning af de muligheder, som 3D-print giver. Når HBO sagde nej til Sosas licensansøgning, kunne hverken HBO eller Sosa drage fordel af den merværdi, som var nært forestående. Rettighedshaveren til My Little Pony, Hasbro, har taget en anden tilgang.

Figurerne fra tv-serien My Little Pony har vist sig at være enormt populære hos udviklerne af ”fan-artikler”, Bronies, på Shapeways. I stedet for decideret at forbyde fan-artikler har Hasbro indledt en licens -amarbejde med Shapeways. I en konkurrence har fem udviklere af fan-artikler udvalgt nogle artikler og fået tilladelse til at designe nye figurer baseret på serien. Tilladelsen er betinget af, at Hasbro vil få præsenteret CAD-modellerne inden de lægges op på Shapeways. På den måde kan Shapeways sikre sig, at produktionen af figurerne opfylder Hasbros kvalitetsstandarder. Med den løsning har Hasbro etableret sig på forbrugermarkedet for 3D-print og er begyndt at udnytte den nye teknologi.

En mulighed for rettighedshaverne
For at undgå potentielle krænkerlse af ophavsretten bør der findes nye løsninger, der kan støtte en legitim brug. Ved aktivt at analysere kundernes efterspørgsel kan indehaverne af ophavsretten være på forkant med den tekniske udvikling. Fx ved selv at starte internetsalget af egne CAD-filer og autoriseret print. Det skulle sikre at printets tekniske konstruktion opfylder kvalitets- og sikkerhedskrav. Ejerne af ophavsretten beskytter på den måde deres varemærke og beholder selv kunderne, mindsker lagerudgifterne, forkorter distributionskæden og skaber en helt ny indtægtskilde.

En anden mulig løsning er at Hasbro kunne invitere udviklerne af fan-artikler til et samarbejde. Det er helt sikkert kun et spørgsmål om tid, før ejerne af ophavsretten vil give licens til fremstilling og salg af CAD-filer til pålidelige partnere.

De virksomheder, som allerede har ændret sin opfattelse af loven og ser det som et strategisk instrument, vil ikke blive skuffet. Selvom 3D-print skræmmer den etablerede værdikæde, kan det også betyde en stor fordel, en gratis merværdi, som ifølge forfatterne kan styrke virksomhedernes IP-rettigheder.

Denne artikel er tidligere blevet udgivet i svensk Lov & Data nr 122 marts 2015.

 

[Divider scroll_text = “”]

Om forfatterne
Thomas Lindqvist er partner og leder af IP / TMT og arbejdsretsgruppen i advokatfirmaet Hammarskiöld & Co i Stockholm, med stor erfaring i IT, ejendomsret, arbejdsret og markedsmæssige forhold. Anna Rzewuska er associeret i advokatfirmaet Hammarskiöld & Co. i Stockholm og er medlem af IP / TMT gruppe. Hun arbejder med ejendomsret og telekommunikationslov. I august 2015 begyndte hun som associeret i advokatfirmaet Bird & Bird. Anna Rzzewuska er også en af talerne på konferencen 3DP FASHION den 14. oktober i Borås.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Petras kundskaber blev en hjælpende hånd

Med hjælp af 3d-scanning, 3d-print og tålmodighed lykkedes det Petra Jørgensen at designe og printe en armprotese til femårige Tova, som er født med dysmeli. “Det var et projekt, der føltes ekstra godt, fordi jeg fik mulighed for at gøre noget for et andet menneske, siger Petra Jørgensen.

Publicerat av: 

Første Pantone-certificering til to Stratasys-printere

To PolyJet’s 3d-printere fra Stratasys er blevet certificeret af Pantone, der er den globale myndighed og ekspert i farver til designbranchen. Med certificering af de to printere har Stratasys integreret et Pantone Color Management System i arbejdsprocessen for 3d-printermodellerne J735 og J750 – hvilket sikrer at prototypeprocessen bliver farvekodet.

Publicerat av: 

Dansk 3d-printer på vej til Saudi Arabien

Den danske 3d-printerproducent COBOD International har netop solgt en af deres 3d-konstruktionsprintere – BOD2 modellen – til det Saudi Arabiske byggefirma Elite for Construction & Development Co og bidrager til landets mål om, at 25% af bygningerne skal være bygget med 3d-teknologi.

Publicerat av: 

Danske slutbrugere drager fordel af 3D-printing

Den danske 3D-printvirksomhed Damvig har produceret 3d-printdele siden 1995 ved hjælp af 3d-printsystemer fra EOS. Siden da har Damvig oplevet en ændring inden for viden og brug af 3d-printning i Danmark. Virksomheder der anvender 3d-printning overhaler nu deres konkurrenter.

Publicerat av: 

Årets Wohlers Report om 3D-printning er her

2019-udgaven af den ledende rapport om 3d-printerbranchen er netop udgivet. Wohlers Report påviser, at AM-teknologien fortsætter som en trend med mange nye aktører, og at det er et marked med investeringer, der omfatter flere hundrede millioner dollars.

Publicerat av: 

Studerende fik firma til at satse på 3d-print

Nenad Dordevic valgte at tage skridtet fra traditionel konstruktør til at studere til 3d-printspecialist. På hans arbejdsplads Alfdex i Landskrona har han vist ledelsen, hvordan man kan effektivisere produktionen med hjælp af 3d-printning.

Publicerat av: