Analyse kortlægger potentialet for 3D metalprint i DK

I forbindelse med indvielsen af det nye Center For Industriel 3D print offentliggjorde Teknologisk Institut en rapport med titlen ”3D metalprint revolution i fremstillingsindustrien”. Rapporten har dels trukket på globale patentdatabaser for at belyse udviklingen og dels har de interviewet 526 danske fremstillingsvirksomheder.

Udviklingen i patenter indikerer en eksplosiv teknologisk udvikling. Der er ifølge rapporten udtaget godt 35.000 patenter inden for 3D metalprint. Halvdelen af dem er udtaget i perioden 2010-2017, og siden 2013 har patentudtagningskurven nærmest været lodret. Det er især amerikanerne der udtager patenter inden for metalprint med omkring 70 procent af alle patenter. Der endnu ikke eksempler på danske patenter inden for dette område.

Det er blandt de førende danske fremstillingsvirksomheder, at potentialet for 3D metalprint anses at for være størst. Førende fremstillingsvirksomheder beskrives i rapporten som virksomheder med mere end 10 år på bagen, de har flere end 50 medarbejdere, har markedsledende produkter og eksporterer. Blandt disse benytter 5 procent i dag metalprint og 36 procent anser metalprint som en mulighed. For de øvrige virksomheder er tallene henholdsvis 3 og 23 procent.

Der må på baggrund af ovennævnte forventes en stor stigning i anvendelsen af metalprint de kommende år. Det er derfor også interessant at se, hvordan virksomhederne forestiller sig at implementeringen skal finde sted.

  • 13 % vil finde en underleverandør der kan printe råemner
  • 18 % vil finde en underleverandør der kan printe og efterbehandle emner
  • 22 % vil selv investere i metalprinter
  • 3 % vil samarbejde med andre virksomheder om kompetencer og kapacitet
  • 5 % vil gøre noget andet
  • 26 % ved ikke hvad de vil gøre

Det er under en fjerdedel, der vil investere i eget udstyr, mens næsten en tredjedel vil søge underleverandører. Det er tankevækkende at kun 3 procent vil udvikle kompetencer og kapacitet i samarbejde med andre, hvilket må være en udfordring for en institution som Teknologisk Institut.

Blandt de største barrierer fremhæver rapporten at prisen fortsat er for høj, at printerne ikke er gode nok eller at de simpelthen ikke ved nok om teknologien.

Du kan få fat i rapporten her.

Publicerat av: 

Del artiklen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *