Tags: Anna Rzewuska


3D-print: Hvad med ophavsretten

I denne artikel gennemgås de første tilfælde af overtrædelser og konsekvenserne for rettighedshaverne.