Tags: Rigshospitalet


CAMES anvender 3D print i uddannelsen af læger

Copenhagen Academy of Medical Education and Simulation i region hovestaden, i daglig tale CAMES, er sat I verden for at efteruddanne læger og sygeplejesker og derigennem øge kvaliteten og patientsikkerheden.